top of page

Teşvik

Hibe Teşvik Programı

Hibe Teşvik Programı

Güneş enerji sistemlerinin düzenli bakımı ve olası arızalarda hızlı servis hizmetleri sağlamaktayız.

 • 11.12.2023-30.11.2024 tarihleri arasında Yeşil Sanayi Destek Programı

 • Proje teklif çağrıları ilan tarihi itibariyle son 2 yıl içinde kurulmuş küçük ve orta büyüklükteki işletmeler.

 • Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. Program kapsamında 2023 yılında “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı 2023-2” ilan edilmiştir. İlk çağrı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler desteklenecektir. İkinci çağrı kapsamında da yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler desteklenecektir.

  2023-1 ve 2023-2 teklif çağrıları için; işletmeler Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalı, işletmenin son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalı, işletmenin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmalı ve proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

  2023-1 çağrısı için işletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmekte ve başvuru tarihinde işletmenin yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.

  2023-1 ve 2023-2 çağrılarına imalat sektörünün tümü ile motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin rehberde belirtilen ilgili faaliyet kısımları başvurabilir.

  2023-1 çağrısı kapsamında işletmelerinin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi için proje başvurusu yapması beklenmektedir.

  2023-2 çağrısı kapsamında işletmelerin su verimliliği, enerji verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında proje başvurusu yapması beklenmektedir.

  Destek üst limiti 2023-1 çağrısı için için geri ödemeli 14.000.000 TL ve 2023-2 çağrısı için için geri ödemeli 4.000.000 TL’dir.

  2023-1 çağrısı için yeni makine ve teçhizat giderleri 14.000.000 TL’ye kadar desteklenebilir. 2023-2 çağrısı için personel giderleri 500.000 TL’ye, yeni makine ve teçhizat giderleri 3.500.000 TL’ye, yazılım giderleri 500.000 TL’ye ve hizmet alım giderleri de 500.000 TL’ye kadar desteklenebilir.

 • 2023 yılında açılan çağrıların son başvuru tarihi 30 Kasım 2024’tür

 • KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

 • Evet, siz değerli müşterilerimize hem hibe destek programı hem de yatırım teşvik programı kapsamında hizmet sunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz Projelerden Video Görüntüleri

Energiesan ekibi olarak gerçekleştirdiğimiz projelere göz atın. Tüm projeleri incelemek için buraya tıklayın.

bottom of page